Informasjon om aktiviteter/støtteordninger

Her er en oversikt over aktivitetene vi får tildelt støtte for samt hvordan man går frem for å gjennomføre disse.

Det er en forutsetning at aktivitetene gjøres kjent og åpne for alle av regionens medlemsklubber samt at aktivitetene fordeles geografisk innad i regionen. Regionen dekker reise og eventuelt opphold for kursinstruktørene.

Gjennomføring

For å gjennomføre en aktivitet kontakter du styret for godkjenning.

Type aktiviteter

  • Ungdomssamling
  • Jentesamling
  • Aktivitetslederkurs
  • Løfteskole
  • Dommerkurs
  • Styrkeløft live (arrangørprogram)
  • Regionstrenerkurs/samling

Merk: Det er ikke gitt av vi får støtte til å gjennomføre alle aktiviteter hvert år eller at vi har ressurser til å gjennomføre de.

Honorarer

Kurslærerne/regionstrenere får minimum kr. 2.000,- i honorar pr. gjennomført kurs/klubbesøk, og kr 4.000,- for dommerkurs.

Midler

Regionen er tildelt kr. 22.000 for 2017 av NSF.

Krav om rapport

Umiddelbart etter gjennomført aktivitet skal det sendes inn aktivitetsrapport med oversikt over hvor og når tiltakene har blitt gjennomført, instruktør, ansvarlig i regionen, samt deltakerlister med fødselsdato, klubbtilhørighet og adresse.

Rapporteringsskjema sendes til styret (link #3).

Linker/informasjon

  1. Søknadsskjema for aktivitetstilskudd til regionene
  2. Rapporteringsskjema for aktivitetstilskudd til regionene
  3. Rapporteringsskjema for aktivitet