Innkalling til regionsting 18.mars 2017

Region Midt-Norge

Innkalling til Regionsting

Dato: 18.03.17

Kl. 10.00 – 13.00

Sted: 1.etg. Adressabygget, Trondheim

Målgruppe: Alle klubbene i regionen. 1 representant fra hver klubb utover styreverv i regionen. Klubbene kan sende med 1 ekstra person, men da betaler klubben for denne personen.

Forslag/saker sendes inn innen 2 uker før tingen som vanlig, saksdokumenter sendes ut en uke før tinget.

Alle deltagere får dekket reise etter NSF sine km satser.

Med vennlig hilsen

Stian Walgermo

Styremedlem

Region Midt-Norge

You may also like...