Arbeidsfordeling

Leder Olaf Dahl og nestleder Svein Olav Farstad

 1. Oppfølging av RM/MN
 2. Oppfølging av dommeransvarlig Harald mtp stevner og dommere, skal være en dommer fra vær krets ved RM/MN så langt det lar seg gjøre.
 3. Sørge for at arrangør klubb får 5000,- i støtte til arrangementet.
 4. Regionstinget April – Sørge for innkallinger og at relevante dokumenter blir sendt ut i tide til alle regionens klubber.
 5. Søke NSF om øremerkede midler.
 6. Søknader STIK og M&RIK
 7. Kretsstevne (legges til regionstinget, Sigve Valentinsen og Jan Sjøl kan rådføres)
 8. Ledersamling
 9. A-kurs, skaffe oversikt på regionens trenere, varsle i god tid om trener 1 eller 2 kurs.
 10. Dommerkurs
 11. Oddbjørn Kurs
 12. Ny lovnorm

Styremedlem Stian Walgermo

 1. Setter opp liste med datoer for 2 ungdomssamlinger og 1 jentesamling, rapport gis til styret i etterkant. Her er det øremerkede midler til bruks fra NSF, rapport gitt til styret vil bli gitt videre til NSF.
 2. Avtaler løfteskolebesøk hos Melhus, Ask og Skogn samens med Marte Elverum – gir datoer for gjennomføring til styret og rapporterer til styret i etterkant. Her er det øremerkede midler til bruks fra NSF, rapport gitt til styret vil bli gitt videre til NSF.
 3. Reklamering via sosiale medier ifm RM – rapport til styret gis i etterkant.
 4. Ungdomskontakt i regionen.

Kasserer Hans Magne Bartvedt

 1. Tar regnskapet og sørger for at det er ferdig revidert og klart en uke før regions tinget. Bruker Norsk standard kontoplan.
 2. Søknader mot Sør Trøndelag Idrettskrets
 3. Momssøknad
 4. Sørge for at arrangør klubb får 5000,- i støtte til arrangementet, Hans sørger for overføring.

Varamedlem Hilde Dretvik

 1. I forbindelse med ønske om å etablere en vara-regionstrener for region Nord og Sør Trøndelag så forespør Hilde Geir Bedin fra Røros SK om han ønsker en slik rolle i regionen.
 2. Regionstrener ordninga – her skaffer Olaf en kontakt person med tanke på hvordan denne rollen ideelt skal fungere og da hvordan vi vil tilstrebe at den skal fungere.