Innkalling til regionsting i etterkant av RM 10.02.18

Styrkeløftregion Midt-Norge

Til: Klubber tilknyttet Styrkeløftregion Midt-Norge

Spesielt Invitert: Norges Styrkeløftforbund

Innkalling til Regionsting

Dato: 10.02.18

Klokkeslett: 17.00

Sted: Ragna Rytters veg 14, 7227 Gimse

Saksliste:

  • Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senes 1 uke før regionstinget. Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal være en del av forslagene.

Klubbene bes om å sende inn:

  • Oversikt over tingdelegater, jfr. §13 i lov for Styrkeløftregion Midt-Norge. Tingdelegater må være meldt inn senest 1 uke før tinget. Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov §2-4, kjønnsfordeling.
  • Forslag som skal behandles på tinget. Forslag må være sendt til Ralf Male på e-post regionmidtnorge@outlook.com senest 2 uker før tinget, dvs lørdag 27 januar 2018.
  • Forslag på kandidater til styreverv. Forslag sendes innen lørdag 27 januar 2018 til valgkomiteens leder Marthe Stavik Aas på epost marthesaas@gmail.com

På regionstinget møter med stemmerett: 

  • Regionens styre.
  • Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall t.o.m. 30 medlemmer – 1 repr.

For medlemstall f.o.m. 31 medlemmer t.o.m. 60 medlemmer – 2 repr.

For medlemstall f.o.m. 61 medlemmer – 3 repr.

3 representanter er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

 

Påmelding innen 03.02.18 pr mail: regionmidtnorge@outlook.com eller pr. tlf. 95801250.

Med vennlig hilsen

Ralf Male

Leder

Styrkeløftregion Midt-Norge

You may also like...